Kadzuo Išiguro romāna "Dienas atlikusī daļa" fragmenti Kaspara Znotiņa lasījumā. Darbu tulkojusi Ingūna Beķere. Režisore Antonija Apele. Kompozīciju veidojusi Līga Kokare.

2004.gada ieraksts.