Kārļa Zvejnieka novele „Inese". Radiolasījumu veidojis Reinis Ādmīdiņš. Režisore Irēna Cērmane. Piedalās aktieri: Ivars Brakovskis, Rasma Garne, Indra Burkovska un Māris Andersons. Ierakstīts 1991.gadā.