Kārļa Ieviņa romāna "Saule un ēnas" fragmentus lasa Ilze Rūdolfa, Māra Matīsa, Juris Rudzītis un Kaspars Brūveris. Režisore Antonija Apele. Dramatizējums ierakstīts 1996.gadā.

Džūkstē dzimušais un izglītību pašmācībā galvenokārt ieguvušais rakstnieks Kārlis Ieviņš par sevi teicis:

Es mūžīgs meklētājs esmu – jau ilgi es meklējis.

Ar ilgu ugunīm sirdī no šūpļa es izkāpis.

Kā spilgtākās rakstura un daiļrades iezīmes Jānis Grīns atzīmējis savrupību, ideālismu, romantisko iedabu dzejā un skarbo reālismu, pat naturālismu prozā. 20. gadsimta 30. gados Kārlis Ieviņš dēvēts par tautas rakstnieku.