Dzejas un mūzikas kompozīcija "Jāņu nakts ir nomodā" Imanta Skrastiņa un Lilitas Ozoliņas lasījumā. 1979. ieraksts.