JAUNUMS! Projekts "Re!Starts!"  Latviešu Teātrim 150! 3. raidījums "Latviešu dramaturģijas sākotne. Aspazija."  Raidījumu vada Rīgas Latviešu biedrības priekšsēdētājs režisors Guntis Gailītis. Raidījumā piedalās akadēmiķis Viktors Hausmanis, Raiņa un Aspazijas muzeja galvenā speciāliste Gaida Jablovska, dramaturgs Jānis Balodis"

Guntis Gailītis, raidījuma vadītājs:

Šajā raidījumā ieskatīsimies latviešu teātra dramaturģijas pašos sākumos, kad bikli kā pavasara stādi parādījās pirmie darbi latviešu teātra skatuvei. Uz šo sākotni jāskatās caur pirmā latviešu teātra - Rīgas Latviešu teātra darbības prizmu. Kas tad bija teātra idejas virzošais spēks un paši virzītāji? Rīgas Latviešu biedrības runas vīri! Viņi praktiski bija tie, kuru vadībā aizsākās profesionālais latviešu teātris. Viņi cementēja ceļu jaunajai teātra skatuvei Rīgas Latviešu biedrības mājā, trupai, vadītājiem  - visam, kas deva jau praktisko ceļu teātra mākslas attīstībai. Vai teātra māksla bija stimuls arī latviešu dramaturģijas sākumam? Pirmo lugu rakstnieki – kas viņi bija?

Lūk, Lēmums no  Rīgas Latviešu biedrības 1. lugu konkursa  protokola :

„ Kad RLB sarīkotā lugu konkursā 1870. gadā  no 11 iesūtītām lugām vienai Zinību komisija piesprieda godalgu, tad izrādījās, ka šīs lugas ”Ģertrūde” autors ir kāda jaunkundze Marija Pēkšēna. Vai tas nav brīnišķīgi - 25 gadus veca jaunava, kas nekad vēl nav Rīgā bijusi, tātad nav arī vēl teātri redzējusi, uzraksta lugu, par kuru kritika raksta, ka tā „sarakstīta ar lielu dramatisku likumu un skatuves prašanu!” Pie tam, tas notiek laikā , kad latviešu orģināldrāmas tikpat kā vēl nemaz nav un latviešu teātris tikko sācis darboties!Tas liecina par Marijas Pēkšēnas dramatiskā talanta būtiskumu, kas ar primāru spēku spieda kluso, kautro lauku jaunavu kalpot savai tautai.”

Guntis Gailītis:

Marija Pēkšēna uzrakstījusi pavisam 4 lugas, kas visas ir saglabājušās tikai rokrakstos.

Vēl raidījuma viesi spriež par to, kāds ir Aspazijas nopelns latviešu dramaturģijas attīstībā,  kā tajā laikā darbojās cenzūra un vai mūsdienās arī pastāv cenzūra.