JAUNUMS! Projekts "Re! Starts!" Latviešu teātrim 150!

Rīgā teātra spēlēšana latviešu valodā kļuva iespējama vien nacionālās atmodas laikā 19. gadsimta 60. gados, kad veidojās preses, rakstītās literatūras, zinātnes un nacionālo kultūras biedrību sākumi. Rīgas Latviešu biedrības Teātra komisija bija teātra spēles organizatoriskais centrs.

     Pirmā teātra izrāde Rīgā latviešu valodā notika 1868. gada 2. jūnijā Strēlnieku dārzā celtās Strēlnieku biedrības vingrošanas zālē „TURNHALLE”. Tika izrādīta Aleksandra Johana Stendera lokalizētā dāņu rakstnieka Ludviga Holberga komēdija „Kalna Jeppe” ar latvisko nosaukumu „Žūpu Bērtulis”. To organizēja Rīgas Latviešu biedrības priekštece „Rīgas latviskas palīdzības biedrība priekš trūkumu ciezdamiem igauņiem” ar nolūku vākt līdzekļus.

Raidījumu vada režisors,  Rīgas Latviešu biedrības priekšsēdētājs Guntis Gailītis,  bet viesi studijā būs teātra zinātnieks, akadēmiķis Viktors Hausmanis, teātra žurnāliste Alda Briede, privātvēsturnieks Voldemārs Eihenbaums. Tā laika „Baltijas Vēstneša”, „Mājas Viesa”, „Latviešu Avīzes” recenzijas un Rīgas Latviešu biedrības protokolus lasa aktieri Anita Grūbe un Zigurds Neimanis. Viņi iejutīsies arī Ādolfa Alunāla lugas „Pašu audzināts” tēlos.

Raidījumu atbalsta: