Dziesmas izpilda: Aija Kukule, Mirdza Zīvere un Pārsla Gebharde. Piedalās aktieri: Imants Skrastiņš, Edgars Liepiņš, Ērika Ferda, Helēna Romānova, Olga Lejaskalne, Elita Krastiņa un citi. 1986.gada ieraksts.