Mārgaretas Atvudas romāna "Iznirstot" fragmenti. Tulkojusi Silvija Brice. Kompozīciju veidojusi Līga Kokare. Režisore Antonija Apele. Lasa Sarma Riekstiņa. Skaņu režisors Andis Ploks.

1998.gada ieraksts.