Kanādiešu rakstnieces Mārgaretas Etvudas romāna "Līgava laupītāja" fragmenti. 2. daļa.

Tulkojusi Ingūna Beķere. Režisore Antonija Apele. Skaņu režisors Andis Ploks. Piedalās Dina Kvelde, Anita Grūbe, Iveta Brauna un Sarma Riekstiņa.

1996.gada ieraksts.