Mārtiņa Zīverta lugas "Vara" radioiestudējums. 1. daļa.

Režisors un Teicējs - Arnolds Liniņš. Lomās: Modris Gross, Roberts Zēbergs, Andris Bērzinš, Andrejs Žagars, Miervaldis Ozoliņš, Sarma Riekstiņa, Arturs Bērziņš, Harijs Spanovskis, Ivars Vanags, Viktors Čestnovs, Kaspars Pūce, Valdis Liepiņš, Andris Māliņš, Jānis Lībietis, Monta Rivāne, Imants Vīksne, Guntis Pilsums.

"...cilvēks pasaulē dzīvo, lai kļūtu labāks, nevis lai labāk dzīvotu!" (Mārtiņš Zīverts).

Ārējais konflikts ir Mindauga un viņa dēla Vaišvila krasi atšķirīgo uzskatu sadursme par varas noturēšanu valstī. Vaišvils pārmet Mindaugam viņa nežēlīgo rīcību pret cilvēkiem.

Šeit ir arī iekšējais konflikts, kas norisinās Mindaugā pašā. Viņš pārmet sev savu attieksmi pret cilvēci un saviem ģimenes locekļiem, meklē attaisnojumus, iemeslus savai rīcībai, cenšas sevi nomierināt.

1991. gada ieraksts