Natalijas Tanskas stāsta "Starp pieciem un septiņiem" fragmentu iestudējums. 2. daļa.

Piedalās Elita Krastiņa, Marina Janaus un Ungars Savickis.

Režisore Antonija Apele. Skaņu režisors Ventis Sēlis.

1987. gada ieraksts.