Nika Horbija romāna "Kā būt labam" fragmentus lasa Karīna Tatarinova. Režisore Antonija Apele. Radiolasījumu veidojusi Līga Kokare. Ierakstīts 2005.gadā .