Pētera Aigara ((Herberta Tērmaņa, 1904 -1971) stāsta radiolasījums. Piedalās aktieri Inese Ķirsone, Voldemārs Šoriņš, Zigurds Neimanis un Ēriks Brītiņš. Ierakstīts 1993. gadā.