Radioteātris ielūkojas humora un satīras vēsturē. Arnolda Auziņa un Reiņa Ādmīdiņa feļetoni Zigurda Neimaņa, Daces Bonātes un Ērika Brītiņa izpildījumā. 1995.gada ieraksts.

Kā arī Vitautes Žilinskaites humoreskas "Kā uzlabot omu?" Antras Liedskalniņas, Helēnas Romānovas un Zigurda Neimaņa izpildījumā. 1986. gada ieraksts.