Jaunums! Latviešu teātrim 150.  Latviešu teātra neatminētās mīklas. 12. raidījums. Rīgas  teātru un skatuvju arhitektūra. Labas teātra telpas - pozitīvs impulss  teātra mākslas tālākai attīstībai.  Piedalās arhitekti Zaiga Gaile, Juris Poga,  Nacionālā teātra direktors Ojārs Rubenis,  akadēmiķis Viktors Hausmanis.  Cikla autors un vadītājs Guntis Gailītis.

           Latviešu teātra pirmie 50 gadi bija kā labs piemērs mūsu kultūras fenomenam, tas deva jaunus impulsus kultūrai kopumā. Teātra māksla latviešu sabiedrībai bija kā jauni un zaļi asni pavasarī, kas uzdīgst un sāk augt. Tie parādās Rīgā, aug un arī  izplešas, kā ģimenē, kurā dzimst bērni.  Bet bērni ir dažādi – labi, niķīgi, dažs paliek pie vecākiem, citi grib ātrāk doties pasaulē, būt pieauguši. Teātris, kā jauna iespēja izteikt sevi un sapņot par lielāku mūsu kopību  – nacionālu un valstisku – īstenojās daudzu apstākļu sakritībās daudz vēlāk – tikai 1918. gada 18. novembrī. Un  latviešu teātrim šajos notikumos bija liela nozīme.

Tas ir ļoti sens laiks.  Bet vai tas var būt arī saistošs un interesants šodien? Arī teātrī,  tāpat  kā dzīvē –  viss mainās – viss plūst! Bet viss notiek. Arī šodien – tāpat kā pirms 150 gadiem!