"Rīkstes no Līvu Jurkas". Ar rīkstēm un pašu Līvu Jurku jūs iepazīstinās Dace Bonāte, Zigurds Neimanis, Voldemārs Šoriņš un Irīna Tomsone. Tekstu veidoja Reinis Ādmīdiņš. Režisors Ēriks Brītiņš. 1999.gada ieraksts.