"Skolotājs Plūdons". Teksta autors Reinis Ādmīdiņš. Režisors Andrejs Migla. Piedalās: Jānis Kaijaks, Irēna Cērmane un Māris Finks.

1989. gada ieraksts.