Poēmas fragments "Rudens". Lasa Marina Janaus un Kārlis Auškāps. Režisors Andrejs Migla.