Tāļa Vaidara romāna "Maskas un prototipi" radioiestudējums 4 daļās. 1.daļa "Par mata tiesu no nāves". Dramatizējuma autori Anta Rugāte un Jānis Jurkāns. Režisors Valdis Lūriņš. Komponists Valdis Zilveris. Piedalās: Gundars Grasbergs, Kristīne Zadovska, Juris Bartkevičs, Helga Dancberga, Ģirts Ķesteris, Egons Dombrovskis, Ināra Slucka, Āris Rozentāls, Ģirts Šolis u. c. 2009. gada iestudējums.