Ursula Le Gvina "Atuanas kapenes". Tulkojusi Zane Rozenberga. Kompozīciju veidojusi Liega Piešiņa. Režisore Antonija Apele. Piedalās: Sarma Riekstiņa, Ilze Blumberga un Arnolds Liniņš.

Skaņu režisors Andis Ploks.

1996.gada ieraksts.