Visvalža Lāma romāna " Abadona miers" radiolasījums. To veidojusi Liega Piešiņa. Radiolasījumā piedalās Jānis Kaijaks un Aīda Ozoliņa. 1992.gada ieraksts.

"Abadona miers" ir pēdējais Visvalža lāma (1923 — 1992) romāns, izdots jau pēc autora nāves. Romānā Lāms izklāsta, kā un kāpēc viņš to darījis. Autors gan apgalvo, ka tas neesot autobiogrāfisks darbs, tomēr tajā aprakstītā Gunāra Veldres biogrāfija vismaz atsevišķos laikposmos ir uzkrītoši tuva Lāma biogrāfijai. "Abadona miers" ir “grēksūdzes” – šā vārda vistiešākajā nozīmē – romāns.