Poļu rakstnieka Vojceha Žukrovska darba "Biklais līgavainis" lasījums. Piedalās Lāsma Kugrēna un Andris Morkāns. Tulkojuma autore Rita Luginska. Ierakstīts 1987. gadā.