Dzejnieku un strēlnieku – Jāņa Akuratera, Kārļa Skalbes, Edvarta Virzas atmiņas par Pirmo pasaules karu, kad viņi visi trīs bija kopā vienā 5. Zemgales pulkā, kuru komandēja Jukums Vācietis. Visi trīs dzejnieki redzēja vienas un tās pašas kara ainas. Un katrs par tām ir atstājis savu liecību…

1914. gada vasarā sākās Pirmais pasaules karš. Jānis Akuraters rakstīja, ka pasaules karš „pēkšņi visam saules pilnam gaišam laikam darīja galu, pāršķiezdams ar savu mistisko zobenu” arī viņa sapņus un likteni.

Jānis Akuraters, Kārlis Skalbe, Edvarts Virza brīvprātīgi iestājās Krievijas armijas sastāvā izveidotajos Latviešu strēlnieku pulkos 1916. gada rudenī.

Savā dienasgrāmatā 1916. gada 23. novembrī Jānis Akuraters raksta, ka viņam bijusi saruna ar latviešu virsniekiem par veicamajiem uzdevumiem, un viens no tiem – kara hronikas rakstīšana. Un latviešu pulku vēsture ir jāuzraksta tā, ka katrs saimnieks vēlāk to var lasīt svētdienas rītā savai saimei priekšā kā dievvārdus. Tā bija īpaša latviešu karavadoņu, pirmkārt, 5. Zemgales pulka komandiera Jukuma Vācieša, stratēģija savā karapulkā iekļaut dzejniekus, māksliniekus, mūziķus, neliekot tiem kaujās būt pirmajās kareivju rindās, bet nosūtot pildīt sanitāra, korespondenta, kara hronista pienākumus, liekot šiem izsmalcinātajiem, jūtīgajiem, estētisko pārdzīvojumu alkstošajiem redzēt kara nežēlību, līķu kaudzes, nāvi un karavīru drosmi un tādā situācija runāt patriotiskā mākslas valodā, kas iedvesmotu latviešu strēlniekus. Tas bija ceļš uz savu Latvijas valsti.

Scenārija autori – Viktors Jansons, Maira Valtere. Režisors – Viktors Jansons.

Iestudējumā darbojas Kaspars Znotiņš, Vilis Daudziņš, Ģirts Krūmiņš

Komponists – Jānis Ķirsis. Piedalās muzikālā grupa “Art-i-Shock” – Agnese Egliņa, Elīna Endzele, Guna Šnē. Soliste Rūta Dūduma.

Skaņu režisori – Gustavs Ērenpreiss un Andis Ploks. Producente – Māra Eglīte. Redaktore – Alda Briede.

Radioiestudējums veltīts Latvijas valsts simtgadei. Ierakstīts Latvijas Radioteātrī 2018.gadā.

Projektu atbalsta: