Jānis Akuraters, Kārlis Skalbe, Edvarts Virza. "Ziemassvētku nakts kaujas laukā".

1914. gada vasarā sākās Pirmais pasaules karš, bet Jānis Akuraters, Kārlis Skalbe, Edvarts Virza brīvprātīgi iestājās Krievijas armijas sastāvā izveidotajos Latviešu strēlnieku pulkos 2016. gada rudenī.

Savā dienasgrāmatā 1916. gada 23. novembrī Jānis Akuraters raksta, ka viņam bijusi saruna ar latviešu virsniekiem par veicamajiem uzdevumiem, un viens no tiem – kara hronikas rakstīšana. Un latviešu pulku vēsture ir jāuzraksta tā, ka katrs saimnieks vēlāk to var lasīt svētdienas rītā savai saimei priekšā kā dievvārdus. Tā bija īpaša latviešu karavadoņu, pirmkārt, 5. Zemgales pulka komandiera Jukuma Vācieša, stratēģija savā karapulkā iekļaut dzejniekus, māksliniekus, mūziķus, neliekot tiem kaujās būt pirmajās kareivju rindās, bet nosūtot pildīt sanitāra, korespondenta, kara hronista pienākumus, liekot šiem izsmalcinātajiem, jūtīgajiem, estētisko pārdzīvojumu alkstošajiem redzēt kara nežēlību, līķu kaudzes, nāvi un karavīru drosmi un tādā situācija runāt patriotiskā mākslas valodā, kas iedvesmotu latviešu strēlniekus. Tas bija ceļš uz savu Latvijas valsti.

Iestudējuma 1. daļa “Elēģija sapnim” un 2. - „Café Spleen” vēsta par strēlnieku – dzejnieku un mākslinieku – kara situācijā pašu radīto „cilvēcisko patvērumu”, kad vakaros kādā lauku pirtiņā, fonā dunot kara troksnim, viņi pulcējās kopā, dzēra tēju, dziedāja un runāja par dzīvi un mākslu „viņpus” kara lauka. Šī kafejnīca atradās pozīcijās, Vidzemes nopostītos laukos, starp birzēm un pakalniem. Mūzika – rudens lietus sanēšana uz jumta, – nebeidzama dziļa dabas spēle, kuras takti sita lielgabali caurām naktīm un kuru apgaismoja Latvijas sadegošo māju ugunsgrēki, cilādamies kā sarkani karogi…

Scenārija autori – Viktors Jansons, Maira Valtere. Režisors – Viktors Jansons.

Iestudējumā darbojas Kaspars Znotiņš, Vilis Daudziņš, Ģirts Krūmiņš

Komponists – Jānis Ķirsis. Piedalās muzikālā grupa “Art-i-Shock” – Agnese Egliņa, Elīna Endzele, Guna Šnē. Soliste Rūta Dūduma.

Skaņu režisori – Gustavs Ērenpreiss un Andis Ploks. Producente – Māra Eglīte. Redaktore – Alda Briede.

Radioiestudējums veltīts Latvijas valsts simtgadei. Ierakstīts Latvijas Radioteātrī 2018.gadā.

Projektu atbalsta: