Žilbēra Sesbrona stāsta "Taijars iejūtas lomā" lasījums Harija Liepina izpildījumā. 1984.gada ieraksts.