Raidījumā Zeme 2050 Rīgas Stradiņa universitātes doktorantūras studente klimata politikā Māra Rūse kopā ar finanšu pratības projekta "FinLit" pārstāvi un finanšu profesionāli Kasparu Silu diskutē par Eiropas zaļo kursu un ekonomikas ilgtspēju un investīcijām.

Par Latvijas iedzīvotāju finanšu pratības stratēģiju stāsta Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finanšu pratības stratēģijas darba grupas vadītāja Aija Brikše.

Naudas lomu sabiedrībā un valsts ekonomisko stāvokli iezīmē ekonomikas antropologs Andris Šuvajevs, kā arī savu komentāru par “start-up” jeb jaunuzņēmumu ekosistēmu Latvijā sniedz Rīgas Tehniskās universitātes pārstāve inovāciju jautājumos Liene Briede.