Kā notiek piedziņas vēršana uz parādnieka naudas summām, par bezmaksas zvērinātu tiesu izpildītāju konsultācijām iedzīvotājiem, vai vienreizējie 500 euro bērnu pabalsti var tikt pakļauti piedziņas procesam? Atbildes uz šiem un citiem jautājumiem raidījumā Kā labāk dzīvot meklējam kopā ar zvērinātiem tiesu izpildītājiem.

10. marts ir Tiesu izpildītāju diena un šajā dienā var saņemt bezmaksas konsultācijas pie tiesu izpildītājiem.

Skaidrojot svarīgo aktualitāti, ka tiesu izpildītājiem ir jāsaņem informācija no parādnieka par to, ja ir saņemts 500 eiro pabalsts par bērnu, no kura noteikts, ka netiks veikta parādu piedziņa, Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes priekšsēdētāja Iveta Kruka norāda, ka tiesu izpildītājiem nav piekļuves parādnieka kontam, tāpēc pašiem ir jāinformē.

Pirms pabalsta saņemšanas ir jāpaziņo, kurā bankā un par cik bērniem cilvēks saņems pabalstu. Tiesu izpildītājs nosūtīs attiecīgai bankai papildus rīkojumu, ka šī summa marta mēnesī ir papildus jāsaglabā. Parādniekam vienā no bankām, ja viņam ir konti vairākās bankās, ir jāsaglabā 500 eiro.

"Ja parādnieks nebūs komunicējis, 500 eiro viņam saglabās, visu, kas būs virs noteiktās summas, pārskaitīs parādu piedziņai. Ja nav bijusi informācija, ka šajā mēnesī saņems valsts noteikto vienreizēja 500 eiro pabalstu ģimenēm ar bērniem, tehniski var sanākt, ka ietur summu arī no šī pabalsta. Ja tā notiks, nekavējoties ir jāsazinās ar tiesu izpildītāju, jāatsūta konta izdruka, kur redzams, ka ieturēta nauda no šī pabalsta, to summu tiesu izpildītājs varēs atmaksāt," skaidro Iveta Kruka.

"Ierobežojums spēkā ir tikai martā. Tā kā tas ir vienreizējais pabalsts, kuru izmaksās martā, martā tas arī ir no konta jāizņem. Viss, kas paliks, tas veidojas kā uzkrājums, uz uzkrājumu piedziņu var vērst," norāda Iveta Kruka. 

Ja pabalstu izmaksā marta pēdējā dienā, var rasties situācija, ka marta laikā cilvēks nepaspēj šos naudas līdzekļus izņemt.

"Esam aicinājuši tiesu izpildītājus 1. aprīlī nesteigties un neatcelt šo saglabāto summu, nogaidīt, lai cilvēks paspēj šos līdzekļus izņemt. Galvenais - pabalstu izmaksā vienu reizi un vienu reizi arī saglabā šo summu," atzīst Iveta Kruka.

Citus klausītājiem aktuālus jautājumus saistībā ar parādu piedziņu komentē arī Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes priekšsēdētājas vietnieks Andris Spore.