Šogad ir veiktas izmaiņas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pakalpojumu klāstā. Par šīm izmaiņām, kā arī to, kā, kur un kad varēs saņemt vienreizējo 500 eiro pabalstu par audzināšanā esošu bērnu, skaidrojam raidījumā Kā labāk dzīvot.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Pabalstu metodiskās vadības daļas vecākā eksperte Aiva Zīrāka skaidro, ka grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā, kas paredz vienreizēja 500 eiro atbalsta izmaksu par katru bērnu pie šādiem nosacījumiem:

  • vecākiem, kuri laika periodā no 1. martā līdz ārkārtējās situācijas beigu datumam (šobrīd tas ir 6.aprīlis) saņem bērnu kopšanas pabalstu par bērnu vecumā līdz vienam gadam, ģimenes valsts pabalstu, vai piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti.

Ja ir piešķirts un vecāki saņem kādu no šiem ik mēneša regulārajiem pabalstiem, tad vecākiem par katru bērnu tiks ieskaitīts viņa bankas kontā 500 eiro.

Pabalstu VSAA izmaksās visiem pabalsta saņēmējiem līdz 31. martam. To neizmaksās kopā ar ikmēneša pabalstu. Tas būs atsevišķs ieskaitījums un par katru bērnu tas būs atsevišķs naudas ieskaitījums.

Atbalstu ieskaitīs tā vecāka kontā, kurš saņem ikmēneša pabalstu.

  • 500 eiro pabalstu saņems arī māmiņas, kuras laika periodā no 1. marta līdz 6. aprīlim saņem maternitātes pabalstu un bērniņš būs piedzimis līdz ārkārtējās situācijas beigām. Pabalstu 500 eiro apmērā māmiņas saņems tad, kad viņām piešķirs bērna kopšanas pabalstu. Tas nebūs līdz 31. martam.
  • Ģimenes valsts pabalstu par bērnu, kas vecāks par 15 gadiem, piešķir un izmaksā, ja bērns turpina mācības vispārējās izglītības un profesionālās izglītības mācību iestādē. Arī šo bērnu vecāki saņems 500 eiro pabalstu.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras direktores vietniece Ilze Andersone plašāk skaidro, kā šobrīd iespējams pieprasīt VSAA pakalpojumus.

Atgādinājums: lai saņemtu 500 eiro pabalstu, cilvēkiem nekāds iesniegums nav jāraksta. Tas notiks automātiski.