Digitālā satura veidotāju tirgus daļa turpina palielināties. Vai palielinoties ietekmei, digitālā satura radītajiem būtu jāraksta un jāuzrunā sava auditorija pareizā latviešu valodā? Arī par to spriedīsim latviešu valodas stundā kopā ar valodniekiem Diti Liepu un Andreju Veisbergu.

Noslēgusies akcija jauniešiem „Valodas pingpongs”. Tās dalībniekus mudināja izvēlēties kādu Latvijas digitālā satura autoru un sekot tā ierakstiem sociālo tīklu vietnēs, pievēršot uzmanību digitālā satura autora valodai. Akcijas dalībnieki veidoja top [tuop] 10 padomus digitālā satura autoram, iekļaujot tajā savus novērojumus, ieteikumus, gramatikas likumus pamanīto kļūdu novēršanai, vārdus, kas izmantojami vārdu krājuma bagātināšanai u.c

Akcijā ir izstrādāti 270 padomi 20 digitālā satura autoriem. Skolēnu padomi tiks nodoti digitālā satura autoriem.

TOP [TUOP] 10 PADOMI*:

  • Mazāk izmantot anglicismus, žargonvārdus, barbarismus.
  • Atbilstoši lietot garumzīmes un mīkstinājuma zīmes.
  • Tikai par dzīvām būtnēm sakām viņš, viņa, par nedzīvām – tas, tā.
  • Nelietot vārdus šajiem, tajem, pareizi – šiem, tiem. Pirms saikļiem ja, jo, lai, ka, kad likt komatu. Nejaukt ka un kad lietojumu.
  • Atkārtot vārdu pareizrakstību, piemēram, īpašvārdus raksta ar lielo sākuma burtu, nav tāda vārda ira u.c.
  • Nejaukt vārdus, jēdzienus sieviešu un vīriešu dzimtē, neveidot nepareizas vārdu formas, locījumus.
  • Teikuma beigās likt pieturzīmes – punktu, izsaukuma zīmi vai jautājuma zīmi.
  • Lai vēstījumu būtu vieglāk saprast, saīsinājumu vietā lietot pilno vārdu.
  • Runājot vārdiem nenoraut galotnes, izvairīties no liekvārdības.
  • Bagātināt vārdu krājumu ar sinonīmiem.

*apkopoti biežāk izteiktie padomi

Lai mums top [tuop] 10 latviešu valodā!