Bez emocijām cilvēka dzīve būtu neiespējama... tomēr, vai tās ir jākontrolē vai jāpārvalda? Jāpiedzīvo vai jāpārdzīvo? Ko darīt, ja emocijas ir tik spēcīgas, ka tās kļūst grūti izturamas? Emociju jēgu, nozīmi un svarīgumu apspriežam raidījumā Kā labāk dzīvot sarunā ar ārsti-psihoterapeiti Diānu Lapsu.

Emocijas ir katra cilvēka subjektīvas reakcijas uz dažādiem iekšējās un ārējās pasaules kairinājumiem, uz jebkuriem notikumiem. Var arī teikt, ka tās ir emocijas nervu impulsi, kas mobilizē organismu darbībai, virza domāšanu.

Diāna Lapsa norāda, ka visa saskarsme starp cilvēkiem ir balstīta uz emocijām. Līdzsvars starp emocijām un prātu svārstās, bet pārsvarā cilvēki ļaujas emocijām vai jūtām.

Emocijas ir subjektīvas un tas ir ļoti svarīgi. Kādreiz ir grūti saprast citus, kāpēc viņi tā rīkojas, kāpēc rīkojas acīmredzami neloģiski, jo viņš vadās pēc savas subjektīvās pasaules un subjektīvām emocijām.

Ārste emocijas salīdzina ar mežonīgiem auļojošiem zirgiem, kuras prāts mēģina savaldīt.


Ja emocijas tiek hroniski apspiestas, cilvēks somatizējas. Ja kādas spēcīgas emocijas netiek paustas emocionāli, tās izpaužas ķermeniski attiecīgi caur ķermeņa vājāko vietu. Jaunībā cilvēks var daudz paciest, bet zināmā vecumā, un visbiežāk tas ir pēc 30 gadiem, apspiestās emocijas parādās kā slimība vājākajā vietā.