Dari to tūlīt, rīt vai vēlākais nākamajā nedēļā! - mudina speciālisti raidījumā Kā labāk dzīvot. Lai sāktu īstenot atbalsta projektu, kas paredz būtiski integrēt mūsu sabiedrībā iedzīvotājus ar garīga rakstura traucējumiem, bērnus invalīdus un bērnus no bāreņu namiem, vispirms ir nepieciešams izvērtēt katra cilvēka individuālās vajadzības. Speciālisti mudina cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem vai invaliditāti, kas jau dzīvo sabiedrībā - konkrētā pašvaldībā vai kopā ar vecākiem, doties uz sociālo dienestu pieteikties vajadzību izvērtēšanai, lai noskaidrotu, kāds atbalsts ir vajadzīgs un vispiemērotākais.

Diemžēl sabiedrībā plaši izplatīts ir mīts, ka institūcija ir labākā vieta, kur dzīvot cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem.

Droši vien daudziem no mums ir zināmi cilvēki, kas dzīvo sociālās aprūpes namos vai cilvēki, kas dzīvo savos dzīvokļos, taču neko daudz sabiedrībā neparādās, jo viņiem tādu vai citu iemeslu dēļ ir grūti izpildīt tos noteikumus, kurus izvirza mūsu publiskā dzīve. Piemēram, viņus viegli apkrāpt naudas lietās, viņiem ir invaliditāte vai cienījams vecums, kas liedz pietiekami ātri pārvietoties, lai šķērsotu ielu tam atvēlētajās astoņās sekundēs, vai viņi līdz 18 gadu vecumam ir dzīvojuši bāreņu namā un viņiem ir visai aptuvens priekšstats par patstāvīgu pieauguša cilvēka dzīvi.

Labklājības ministrija izstrādājusi projektu, kas paredz būtiski integrēt mūsu sabiedrībā iedzīvotājus ar garīga rakstura traucējumiem, bērnus invalīdus un bērnus no bāreņu namiem. Šo projektu īsteno pieci plānošanas reģioni Latvijā. Pirmajā posmā ir svarīgi veikt personu ar garīga rakstura traucējumiem un bērnu invalīdu vajadzību novērtēšanu, lai tālāk nodrošinātu tiem tuvāk mājām nepieciešamos pakalpojumus. Ko tas nozīmēs nule kā nosauktajai mērķa grupai, ko tiem, kuru ģimenēs ir šādi cilvēki un ko tas nozīmēs visiem mums pārējiem. raidījumā Kā labāk dzīvot diskutē Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu departamenta vecākā eksperte Kristīne Lasmane, Rīgas plānošanas reģiona Deinstitucionalizācijas projekta vadītāja Annele Tetere, Kurzemes plānošanas reģiona projekta „Kurzeme visiem” vadītāja Inga Kalniņa, biedrības "Cerību spārni" vadītāja Eva Viļķina.