Raidījuma skanēšanas laikā varat sazināties, zvanot uz tālruņa numuriem 67222888, 67225599, kā arī aicinām sūtīt Whatsapp ziņas uz numuru 25660440.


Līdz 1. martam vēl kāds laiciņš jāpagaida, kad oficiāli varēsim Valsts Ieņēmumu dienestam iesniegt informāciju par attaisnojamiem izdevumiem par 2017. gadu, tomēr ar katru gadu palielinās naudas summa, ko Valsts Ieņēmumu dienests atmaksā iedzīvotājiem kā attaisnotos izdevumus. Kas šogad mainījies normatīvajos aktos, kad fiziskām personām jāaizpilda gada ienākumu deklarācija un kā atgūt no valsts nodokļu pārmaksu, raidījumā Kā labāk dzīvot skaidro Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes Fizisko personu nodokļu daļas Otrās metodikas nodaļas galvenā nodokļu inspektore Ināra Kopase un SEB bankas pārstāve Kristīne Lomanovska.

No 2018. gada mainās slieksnis, ko varēs iekļaut attaisnoto izdevumu deklarācijā – tie būs 600 eiro kopā par izglītības, zobārstniecības un ārstniecības izdevumiem. Ja summa būs pārsniegta, pārsniegumu varēs segt nākamo trīs gadu laikā. Nodokli atmaksās pēc 20 % likmes. Tiesa, šīs izmaiņas attieksies uz deklarācijām, ko iesniegsim jau 2019. gadā.

Deklarācijām, kas iesniegtas par iepriekšējo periodu, paliek iepriekšējā kārtība.

Tāpat mainās arī summa, ko no 2018. gada var novirzīt iemaksām pensiju fondos, uzkrājošai dzīvības apdrošināšanai. Līdz šim tiem bija 10 % no bruto ieņēmumiem katrā no šīm iespējām, tagad tie būs 10 % abiem uzkrājumu veidiem. Nodokļu atvieglojumi pienāksies no summas līdz 4000 eiro gadā.  Mainīts arī uzkrājuma termiņš – no 2018. gada slēgtiem līgumiem termiņš uzkrājošai dzīvības apdrošināšanai, lai saņemtu nodokļu atvieglojumus, ir 10 gadi.

Par nodokļu izmaiņām, kas jāņem vērā no 2018. gada, stāsts arī iepriekš raidījumā Kā labāk dzīvot.


VID precizē raidījuma laikā sniegto atbildi jautājumā, vai cilvēks, ja savu tanti ir ņēmis aizgādnībā, var izdevumus par tanti iekļaut savā gada ienākumu deklarācijā.

Atbilde: Saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" (turpmāk -likums), pirms ienākuma aplikšanas ar iedzīvotāju ienākuma nodokli no gada apliekamo ienākumu apjoma tiek atskaitīti maksātāja izdevumi par maksātāja un viņa ģimenes locekļu (gan tādu, kuru rezidences valsts ir Latvijas Republika, gan tādu, kuru rezidences valsts ir cita Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts) kvalifikācijas paaugstināšanu, specialitātes iegūšanu, izglītības iegūšanu, tai skaitā interešu izglītības programmu apgūšanu bērniem, par medicīnas un ārstniecisko pakalpojumu izmantošanu un veselības apdrošināšanas prēmiju maksājumiem apdrošināšanas sabiedrībām, kas izveidotas un darbojas saskaņā ar Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumu. Minēto izdevumu sastāvu un piemērošanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

Likuma izpratnē par fiziskās personas ģimenes locekļiem uzskatāmas personas, par kurām tai ir tiesības saņemt nodokļa atvieglojumus saskaņā ar likuma 13.pantu, kā arī tās vecāki, vecvecāki, laulātais, bērni un mazbērni neatkarīgi no tā, vai viņi ir maksātāja apgādībā.

Fiziskās personas tiesības uz attaisnoto izdevumu atskaitīšanu no apliekamā ienākuma nav atkarīgas no tā, vai fiziskā persona kalendāra gadā ir izmantojusi nodokļa atvieglojumus par likuma 13.pantā minētajām personām. Savukārt maksātājam paredzēti atvieglojumu par maksātāju aizbildnībā vai aizgādnībā esošu personu, pie nosacījuma, ka šai personai nav piešķirta pensija un tā nesaņem pensiju saskaņā ar likumu "Par valsts pensijām" vai citas valsts pensiju, izņemot apgādnieka zaudējuma pensiju.

Tādējādi, precizējot raidījuma laikā sniegto atbildi, ja aizgādnībā esošā tante saņem pensiju, aizgādnis nevar saņemt atvieglojumu par apgādājamo, savukārt aizgādnim ir tiesības iekļaut gada ienākumu deklarācijā aizgādnībā esošās tantes attaisnotos izdevumus par ārstniecību. Šajā gadījumā deklarācijai ir jāpievieno dokumenti, kas pamato aizgādnību.

Citi jautājumi

Jautājums: Vai mans mazdēls ir mans ģimenes loceklis? Man atteica segt pārmaksāto IIN par samaksu bērnudārzā,jo es neesot ģimenes loceklis.

Atbilde: Mazdēls likuma izpratnē ir Jūsu ģimenes loceklis, savukārt attaisnotajos izdevumos drīkst iekļaut izdevumus par interešu izglītības programmu apgūšanu bērniem, nevis izdevumus par pirmsskolas iestādes apmeklējumu (samaksu par bērnudārzu).

Jautājums: Kā vecāki var iesniegt medicīniskos čekus, ja nav EDS? Vai es ka meita varu vecāku čekus iesniegt caur savu EDS?

Atbilde: Bērni nevar ar savām EDS lietotāja tiesībām iesniegt vecāku gada ienākumu deklarācijas. Bet jautātājs var savā deklarācijā iekļaut vecāku attaisnotos izdevumus, aizpildot par katru ģimenes locekli atsevišķu deklarācijas D4 pielikumu. Jautātājs var palīdzēt vecākiem autentificēties EDS un aizpildīt vecāku deklarācijas EDS, ja vecākiem ir kredītiestādes interneta bankas lietotāju tiesības.