Latvijas Republikas Darba likuma 7. pantā ir rakstīts, ka ikvienam ir vienlīdzīgas tiesības uz darbu, taisnīgiem, drošiem un veselībai nekaitīgiem darba apstākļiem, neatkarīgi no personas rases, dzimuma, vecuma, invaliditātes, reliģiskās, politiskās vai citas pārliecības. Tomēr viens ir tas, kas rakstīts likumā, bet dzīvē viss bieži ir pavisam citādi. Par to, ka dažādība ir nevis apgrūtinājums, bet ieguvums, saruna raidījumā Kā labāk dzīvot. Raidījuma viešņas: Ventspils Biznesa atbalsta centra vadītāja Ilze Valdmane, Sabiedrības integrācijas fonda Projektu nodaļas vadītāja Alda Sebre un Ventspils augsto tehnoloģiju parka vadošā eksperte dažādības vadībā Rasma Pīpiķe.

Kustība „Dažādībā ir spēks” ir brīvprātīga darba devēju kustība, kurā apvienoti uzņēmēju, organizāciju - biedrību un nodibinājumu, valsts un pašvaldību iestādes, kas savā ikdienas darbā veicina atvērtību dažādām sabiedrības grupām, saskatot, ka dažādība ir resurss, iespēja un konkurences priekšrocība.

Alda Sebre skaidro, ka kustība „Dažādībā ir spēks” ir radusies Sabiedrības integrācijas fonda projekta ietvaros, un projekts ir vērsts uz to, lai mazinātu diskrimināciju sabiedrībā un veicinātu sociālās nevienlīdzības jautājumu izlīdzināšanu. Viena no aktivitātēm šī projekta ietvaros ir domāta cilvēkiem, kas kādu laiku neatrodas nodarbinātības tirgū dažādu iemeslu dēļ.

Projekta ietvaros ir vairākas aktivitātes darba devējiem, viņus izglītojot, ļaujot viņiem novērtēt sevi, tā ietvaros arī radās kustība „Dažādībā ir spēks”.

Projekta ietvaros vairāk pievērš uzmanību cilvēkiem, kas diskriminēti dzimuma pēc, vecuma dēļ, invaliditātes vai etniskās piederības dēļ. Līdz šim 900 personas programmas ietvaros ir apmācītas.