Dažādība ir cilvēku iekļaušana darba tiesiskās attiecībās neatkarīgi no viņu dzimuma, vecuma, invaliditātes, etniskās piederības, seksuālās orientācijas vai citu iemeslu dēļ. Kāpēc dažādība ir resurss un virzītājspēks jebkuras organizācijas attīstībai, interesējamies raidījumā Kā labāk dzīvot.

Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore Zaiga Pūce un domnīcas “Providus” vadošā pētniece migrācijas un integrācijas jomā Agnese Lāce plašāk stāsta par projektu, kura ietvaros jau vairākus gadus runā par diskriminācijas apkarošanu, skaidrojot, kāda un cik dažāda var būt diskriminācija gan pēc reliģiskās, gan etniskās piederības, gan pēc vecuma.

Projekta mērķis ir runāt par to, kā diskrimināciju atpazīt un skaidrot, ka tā ir nevajadzīga.

"Cilvēki nav vienādi, pat ja tev šķiet, ka virspusēji tā ir, visticamāk viņi atšķiras krietni vairāk, nekā sākotnēji saredzi. Ir jābūt atvērtam un jādod cilvēkiem iespēja. Domāju, ka mēs visi esam diskriminējoši kaut kādā mērā. Tas savā ziņā ir arī pieradums vai lietas, ar kurām esam saskārušies," analizē Zaiga Pūce. "Domāju, ka tas mēdz būt bieži vien neapzināti. Ir cilvēki, protams, kas to dara ļoti apzināti, bet ikdienas situācijās tas mēdz būt neapzināti."

Ventspils Augsto tehnoloģiju parka dažādības vadības eksperte, kustības "Dažādībā ir spēks" vadošā eksperte Rasma Pīpiķe skaidro, kā uzņēmumi un organizācijas var iesaistīties projektā "Dažādībā ir spēks", SIA “Paulig Coffee Latvia” valdes locekle Margarita Aļabjeva-Vaišļa dalās pieredzē par līdzdalību projektā.