Pasaulē nepastāv 100% droša pārtika, bet, uz to var teikties, šī atziņa izskanēja ārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta BIOR desmitgadei veltītajā zinātniskajā simpozijā. Droša un ilgtspējīga pārtika – kā saprast šos jēdzienus, interesējamies raidījumā Kā labāk dzīvot. Diskutē Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta BIOR vadītājs Aivars Bērziņš, Pārtikas un veterinārā dienesta vadītājs Māris Balodis un dakteris Pēteris Apinis.