Klausītāji ir neizpratnē, jo Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) ir izsūtījusi vēstules, kurās informē, ka neizmantoto valsts fondētās pensijas kapitālu var izmantot vecuma pensijas pārrēķināšanai vai arī mūža pensijas polises ieguvei. Bet ko tas īsti nozīmē un kā rīkoties, skaidrojam raidījumā Kā labāk dzīvot.

VSAA Fondēto pensiju shēmas administrēšanas daļas vadošā eksperte Ilze Vindele skaidro, ka vēstules saņēmuši apmēram 5000 pensiju 2. līmeņa dalībnieki. Tas attiecas uz cilvēkiem, kuriem jau ir piešķirta vecuma pensija, bet viņi izvēlējušies atlikt 2. līmeņa kapitāla izmantošanu.

"Tas nozīmē, ka pieprasot, vecuma pensiju, viņi neizvēlējās, kā izmantot uzkrāto naudu, bet atlika tās izmantošanu un turpināja uzkrāt otrajā līmenī," norāda Ilze Vindele. "Sākot ar 30. novembri šādas iespējas nebūs, uzreiz būs jāizvēlas, vai 2. līmeņa kapitālu pievienot vecuma pensijai vai par to iegādāties mūža pensijas apdrošināšanas polisi."

Tiem, kuri vēl nav izvēlējušies un uzkrātais kapitāls atļauj iegādāties mūža pensijas apdrošināšanas polisi, VSAA izsūtīja atgādinājumu, lai izvēlas, kā rīkoties. Uzkrājumam jābūt 2000 eiro un vairāk.

"Ja cilvēki neizvēlēsies, VSAA ar 1. janvāri uzkrāto kapitālu pievienos pie vecuma pensijas. Cilvēkiem būs liegta iespēja noslēgt mūža pensijas apdrošināšanas līgumu," norāda Ilze Vindele.

Vecuma pensijas pieaugums būs atkarīgs no uzkrātā kapitāla, ko aprēķina, dalot summu ar koeficientu G un dalot ar 12. "Jo cilvēks ir gados vecāks, jo mazāks ir koeficients un summa, ko pievienos ikmēneša vecuma pensijai, būs lielāka," atzīst Ilze Vindele.

"Ja vēlas noslēgt mūža pensijas apdrošināšanas līgumu, VSAA cilvēkam nosūtīs paziņojumu, kur būs norādīta summa, ko viņš varētu pievienot pie vecuma pensijas, gan informācija par apdrošināšanas sabiedrībām un datums, līdz kuram jānoslēdz līgums par mūža pensijas apdrošināšanu," bilst Ilze Vindele.

Ja uzkrāto summu pievieno pie vecuma pensijas, noslēdzot mūža pensijas apdrošināšanas līgumu, ir iespēja norādīt labuma guvēju līdz 20 gadiem, šobrīd arī izvēlēties izmaksas posmus un vai saņemt summu reizi mēnesi, reizi ceturksnī, pusgadā vai reizi gadā.

Cilvēki bieži izvēlas izmaksu reizi pusgadā vai gadā, jo tad summa ir lielāka un var veikt lielāku pirkumu vai doties ceļojumā.

Ja līguma slēdzējs aiziet mūžībā pēc 10 gadiem, apdrošināšanas sabiedrība vēl 10 gadus turpina izmaksāt to summu labuma guvējam, kas norādīta līgumā. Tas vislielākais bonuss, uzskata Ilze Vindele.

Viņas ieteikums ir izvērtēt iespējamo rīcību, VSAA negarantē ,ka turpinās uzkrāto līdzekļu izmaksu arī pēc nāves. "Ja ir šaubas, izdevīgāk noslēgt mūža polisi, jo apdrošināšanas sabiedrība garantē gandrīz visas summas izmaksu, ja ne cilvēkam pašam, tad labuma guvējam," norāda Ilze Vindele.

Banku augstskolas docents, INDEXO izpilddirektors Iļja Arefjevs ir gandarīts, ka cilvēki arvien vairāk interesējas par par 2. pensiju līmeni, tajā pašā laikā ir daudz cilvēku, kas nav informēti par uzkrājumiem. Par to, kā rīkoties ar 2. līmeņa uzkrājumiem, katram jāizvēlas individuāli, izvērtējot savu uzkrājumu apjomu. Iļja Arefjevs norāda, ka ne visi var iegādāties apdrošināšanu, ir svarīgs uzkrājumu apjoms.