Izmaiņas Darba likumā. Ar 2015. gadu noteikti jauni pienākumi, atbildība un tiesības gan darba ņēmējiem, gan darba devējiem. Izmaiņas skar darba līgumos un darba sludinājumos iekļaujamo informāciju, asinsdonoriem piešķiramo atpūtas dienu skaitu, atvaļinājuma naudas izmaksu, darba un atpūtas laika regulējumu, kā arī to darbinieču aizsardzību, kuras baro bērnu ar krūti. Pieņemtās izmaiņas komentē un skaidro Latvijas brīvo arodbiedrību savienības jurists Kaspars Rācenājs un jurists, administratīvo tiesību eksperts Edgars Pastars.

Grozījumi Darba likumā, kas stājušies spēkā, ir diezgan veiksmīgi konstruktīvās pārrunās panākts kompromiss, vērtē Kaspars Rācenājs.

Joprojām nav panākta vienošanās par piemaksu par virsstundu darbu. Arodbiedrībām arvien aktuāls ir jautājums par darbinieka, kurš ir arodbiedrības biedrs, atbrīvošana, saskaņojot ar arodbiedrību.

Likums beidzot skaidri pateicis, ka darba devējam, beidzot darba attiecības, ir jākompensē naudā visas neizmantotās ikgadēja atvaļinājuma dienas. Arī trīs, četru gadu neizmantotie atvaļinājumi jākompensē, bet darba devējam jāgādā, lai šāda situācija neveidojas. Darba devējam ir pat iespēja piespiedu kārtā aizdzīt darbinieku atvaļinājumā. Attiecībā uz valsts pārvaldes darbiniekiem ir vairāki izņēmumi.

Darba devējam jāņem vērā, ja nav laidis darbinieku atvaļinājumā, ka tagad jāizmaksā kompensācija, kas nedrīkst būt mazāka par šī brīža vidējo izpeļņu. Līdz ar to jāmaksā vairāk, nekā tas būtu pirms diviem, trim gadiem.

Jaunām māmiņām, ja bērnu baro ar krūti līdz divu gadu vecumam, ir spēkā visas likumā noteiktās garantijas. Piemēram, darbinieci, kura baro ar krūti, ir aizliegts atbrīvot no darba darbinieku samazināšanas gadījuma. Bērnam sasniedzot divu gadu vecumu, tās ir liegtas. Izmaiņas veiktas arī tāpēc, lai cilvēkiem nerastos iespējas negodīgi izmantot šīs garantijas.

Runājot par ģimenēm, Darba likumā ir paredzēts, ka darbiniekam, kuram ir viens vai divi bērni, piešķir papildus apmaksātu brīvu darba dienu. Līdz šim trīs apmaksātas bija tikai daudzbērnu ģimenēm.

Ģimenēm, kurās ir bērni līdz 14 gadu vecumam, un ir nepieciešams bērnu aizvest pie ārsta un to nav iespējams izdarīt ārpus darba laika, ir vecākiem iespējama īslaicīgā prombūtne. Likums nenosaka, cik bieži to var izmantot.

Atgriezties no bērnu kopšanas atvaļinājuma turpmāk darbinieks varēs vienpusēji paziņojot par to tikai vienā gadījumā: ja būs zudis pamats bērnu kopšanas atvaļinājumam. Tas var būt, ja ir notikusi nelaime un bērniņš ir miris, vai vecāki ir atteikušies no bērna.

Eksperti atgādina, ka bērnu kopšanas atvaļinājums ir pusotrs gads, ko var izmantot līdz bērna astoņu gadu vecumam. Ja viens no vecākiem izmanto bērnu kopšanas atvaļinājumu, lai iegūtu arī pabalstus, otrs to var izmantot kā neapmaksātu. Tas vairāk saistīts ar bērna vajadzībām.