Latvijā izveidota kolektīvā finansējuma platforma "projektubanka.lv". Tā ir interneta vietne, kurā ikviens cilvēks var ieguldīt ideju un vākt tās īstenošanai sabiedrības finansiālu atbalstu. Pasaulē ir līdzīgas vietnes (piemēram, Kickstarter vai Indiegogo), tās ir ļoti populāras, bet konkrētā platforma izveidota tieši Latvijas mēroga inovatīvām, sabiedrībai nozīmīgām idejām. Raidījumā Kā labāk dzīvot sarunas par to, kā šī platforma darbosies. Ar jaunveidoto platformu iepazīstina „Projektu bankas" idejas autors un vadītājs Māris Cīrulis, par iespēju piedalīties stāsta pirmo projektu autori: ”Spēkozolu birzs” veidotājs Ivars Šmits un Baiba Altena no "Kokmaizīšu spēlēm". Sarunā piedalās arī eksperts jeb biedrības "Latvijas biznesa eņģeļu tīkls", kas apvieno investorus, valdes loceklis Juris Birznieks.