Ko nozīmē būt laimīgam un kā laimes izjūta ietekmē mentālo veselību? Vai laimes izjūta ir izmērāma – kas to nosaka, veido un ietekmē, un vai mums ir pieejami uzticami skaidrojumi, kas tieši liek cilvēkiem justies laimīgiem, raidījumā Kā labāk dzīvot vērtē Ekonomikas un kultūras augstskolas rektore ekonomikas doktore asociētā profesore Oksana Lentjušenkova un Ekonomikas un kultūras augstskolas socioloģe, mākslas pasniedzēja docente Jeļena Budanceva.

Runājot par laimi, augstskolas pārstāves atklāj, ka īsteno projektu, kas sniegtu atbalstu cilvēkiem šajā pandēmijas laikā. Tā radusies ideja par publiskiem semināriem, kuros stāsta, kas ir laime, kā varētu uzlabot savu emocionālo labbūtību, kā arī vēloties iesaistīt sabiedrību, radusies ideja par laimes recepšu grāmatu. 

"Projekts ir aptver plašu sabiedrības loku, ar galveno domu, nest mūsu austskolas vīziju par to, ka svarīgi būt laimīgiem, svarīgi padomāt par citiem un pārslēgties uz pozitīvo domāšanu, tas palīdz gan mentāli būt veselam, gan arī fiziski būt veselam, jo arī fiziskas aktivitātes ir paredzētas šajā projektā," stāsta Oksana Lentjušenkova.

Par dažādām projekta aktivitātēm var iepazīsties augstskolas mājaslapā.