Par ko tika spriests un diskutēts Valsts prezidenta rīkotajā konferencē “Valoda – tas ir darbības vārds. Valsts valoda 21. gadsimta Latvijai” interesējamies raidījumā Kā labāk dzīvot, iztaujājot konferences dalībniekus - valodniekus Diti Liepu un Andreju Veisbergu oktobra latviešu valodas stundā.

8. oktobrī Rīgas pilī notika konference “Valoda – tas ir darbības vārds. Valsts valoda 21. gadsimta Latvijai”, pulcējot politikas veidotājus, mācībspēkus un ekspertus diskusijām par modernu, vienotu un rezultātos balstītu valsts valodas politiku.

Eksperti trīs paneļdiskusijās pārrunāja valsts valodas politikas pamatnostādnes 2021.–2027. gadam un rīcībpolitiku to īstenošanai, diskutēja par latviešu valodas kvalitatīvu pastāvēšanu digitālajā vidē un citu Eiropas valodu kontekstā.

Tāpat runāja par latviešu valodu 21. gadsimta skolā, kas pāriet uz kompetencēs balstītām mācībām, un to, kā apvienot labas valsts valodas un svešvalodas zināšanas un kā atbalstīt diasporas bērnus.