Raidījumā latviešu valodas stundu mācību gada noslēgums. Mācību gada beigās tiek rakstīti kontroldarbi, kārtotas ieskaites un eksāmeni. Arī mēs piedāvājam klausītājiem pārbaudīt latviešu valodas zināšanas. Kā labāk dzīvot “eksāmena komisija” - Latvijas Universitātes profesors Andrejs Veisbergs un filoloģijas doktore Latvijas Universitātes pasniedzēja Dite Liepa.

Andrejs Veisbergs norāda arī uz vairākiem vārdiem, kas latviešu valodā tiek lietoti pārāk bieži, piemēram, sagaidīt, ko lieto gaidīt nozīmē. Tāpat ir daudz tā saukto š vārdu – esošs, klātesošs. Ļoti bieži lieto vārdu dominējošs, kaut varētu izmantot darbības vārdu dominē. Šos vārdus var izmantot, bet lietojam daudz par daudz.

Daudz mūsu valodā hibrīdvārdu – hibrīdkarš, hibrīdmašīna, daudz kiber-, kripto- tiek lietots, šie vārdi atbilst mūsdienu pasaulei un tiem ir sava vieta.