Pēc vasaras brīvlaika raidījumā Kā labāk dzīvot atgriežas latviešu valodas stunda, kurā uz klausītāju jautājumiem atbild izcili pedagogi – valodnieki Dite Liepa un Andrejs Veisbergs.

Runājot par jauninājumiem latviešu valodā, Dite Liepa min cert.lv izglītojošo kampaņu par kiberdrošības jautājumiem, kurā viņas uzmanību piesaistījuši vārdi “parolīze”, “muļķerēšanas” un “spaidonis”, kas tiek pasniegti kā jaunvārdi un lai aktualizētu problēmu, izmantota vārdu spēle. Viņa gan min, ka vārdu spaidonis jau piedāvājuši 19.gadsimtā jaunlatvieši. Bet par abiem pārējiem vārdiem viņa norāda kā par vārdu spēli, kas radīta, lai pievērstu cilvēku uzmanību.

Andrejs Veisbergs pievērš uzmanību tam, ka latviešu valodā daudz parādās salikteņi, kur agrāk lietoja vārdkopas. Viņš norāda, ka tas ne vienmēr ir vajadzīgs.