Arī 2022. gadā latviešu valodas stundās turpinām diskutēt par pareizu valodas lietošanu ar filologiem Diti Liepu un Andreju Veisbergu.

Andrejs Veisbergs norāda, ka ir saņēmis jautājumu par angļu vārda „rewilding”, kas saistās ar neskartas dabas atjaunošanu, latviskošanu. Viņš iesaka „savvaļošanu” vai „savvaļināšana”, jo neskartās dabas atjaunošana ir vairāk definīcija, ne latviskais vārds.

„Ar līdzīgiem vārdiem ir grūti izlemt, vai tiem būs nākotnē vai nē, vai ir vērts darināt kaut ko latviski. Domājams, ka šim vārdam būs nākotne, jo tas ir viens no Eiropas Savienības jaunajiem vārdiem, ko varētu izmantot līdzīgi, kā ir zaļmaldināšana. Acīmredzot arī šis termins turpinās savu eksistenci,” vērtē Andrejs Veisbergs.