Jau vairāk nekā mēnesi Latvijā darbojas Vienotais tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portāls (TAP portāls) - elektroniska valdībā izskatāmo dokumentu un datu aprites Valsts informācijas sistēma. Jau mēnesi institūciju izstrādātie tiesību akti, kuri tiek izskatīti valdībā, "ceļo" elektroniski vienotā sistēmā un ikviens var sekot līdzi tiesību aktu izstrādei visos tās posmos. Par portāla darbību plašāk raidījumā Kā labāk dzīvot. Stāsta, iepazīstina un vērtē Valsts kancelejas Juridiskā departamenta vadītāja vietnieks, TAP portāla biznesa procesu pārvaldnieks Viktors Sidorenkovs, TAP portāla projekta vadītāja Signe Rudzīte, žurnālists Iļja Kozins un "Latvijas Pilsoniskā alianses politikas koordinators Artis Zaļūksnis.

Viktors Sidorenkovs skaidro, ka portāla ideja radusies jau pirms 10 gadiem.

Tas veidots ar domu, lai sistēma nebūtu tik sadrumstalota kā līdz šim. Ministriju, valsts pārvaldes un organizāciju, kas iesaistītas darbā ar valsts pārvaldi, sniedzot savus priekšlikumus un atzinumus, sadarbības sistēma ir bijusi sadrumstalota. Lai arī normatīvais regulējums noteica, kas katram jādara, bet katram iesaistītajam bija sava lietvedības sistēma, dokumentu veidi, rīki un tam tērēja salīdzinoši daudz darba un resursu, lai veidotos viens veselums, ko izskata Ministru Kabineta (MK) sēdē.

Pētot secināts, ka nepieciešama viena centralizēta sistēma, kuras ietvaros visi strādā bez dokumentu pārsūtīšanas un reģistrēšanas.

Otrs - atklātība, lai par projektiem, ko izskata MK sēdē, sabiedrība uzzina laicīgāk.

"Tas dod iespēju pieļaut mazāk kļūdas un gala lēmumu pieņemt izsvērtāku, jau zinot, vai sabiedrība vēlas šo regulējumu," uzskata Viktors Sidorenkovs.

Artis Zaļūksnis precizē, ka TAP portāls, strādā līdz "Ministru Kabineta durvīm". Tur nav Saeimas pieņemtie normatīvie akti. Ministru Kabinetā pieņemtie likumi tālāk nonāk attiecīgi Saeimas sistēmā.

Ikvienam, ja viņu neapmierina kāds normatīvo aktu regulējums, ir iespēja rakstīt attiecīgai ministrijai, lai regulējumu uzlabotu.