Akcija „Latviešu valodas kvalitāte periodiskajā presē” šogad norisinājās jau trešo reizi, bet raidījumā Kā labāk dzīvot uzsākam šīs akcijas ceturto ciklu. Par akciju un tās mērķiem stāsta valodniece Dite Liepa, akcijas preses izdevumu vērtēšanas komisijas locekle, Valsts valodas centra direktors Māris Baltiņš un Latvijas Preses izdevēju asociācijas izpilddirektors Guntars Līcis.

"Varam teikt, ka runas par to, ka visa prese ir nekvalitatīva, ka tur strādā pavirši, ir balstītas uz acumirkļa iespaidiem.

Redzam, ka vismaz tie, kas piesakās dalībai, ir cilvēki, kam valoda rūp un viņi iegulda laiku un zināšanas, lai savu preses izdevumu atbilstoši žanram, kurā strādā, veidotu tik kvalitatīvi, cik spēj. Redzam pastāvīgas rūpes par valodas kvalitāti," norāda Māris Baltiņš.

“Pirms četriem gadiem nolēma, ka vajadzētu vērtēt, kāda ir latviešu valodas kvalitāte periodiskajā presē. (..) Doma bija, ka preses izdevumi pieteiksies un pēc vismaz četru secīgi iznākušu numuru vērtēšanas, žūrija pateiks, kuri ir labākie katrā grupā ir labākie. Kādas ir tendences, kur ir kļūdas," skaidro Māris Baltiņš. "Ieguvēji no tā būtu gan sabiedrība, kas uzzinātu preses izdevumsu, kuriem ir vislabākā kvalitāte, arī žūrijas komisija žūrija dalītos ar ieteikumiem tiem, kas piedalījās, bet nav godalgoti."

Valsts valodas centrs izsludina jau ceturto akciju “Latviešu valodas kvalitāte periodiskajā presē”, vērtējot tos preses izdevumus, kas būs nākuši klajā no 2019. gada 1. jūnija līdz 31. decembrim. Dalībai akcijā izdevumus var pieteikt paši to veidotāji un izdevēji, gan lasītāji. Ar konkursa nolikumu var iepazīties Valsts valodas centra mājas lapā.

Tāpat ar mobilās lietotnes “Valodas draugs” palīdzību var uzslavēt vienu izcilu rakstu kādā izdevumā.

Guntars Līcis atzīst, ka arī izdevējiem ir nozīmīga šī akcija un cer, ka arī turpmāk atsaucība būs augsta.

"Tas ir nenovērtējami valodas vērtēšanai, reģionālajā presē jo īpaši, jo ikdienā tik bieži nesatiekamies. Bet akcijās tiekamies un runājām par to, kas kuram veicies. Tā ir vērtīga saskarsme arī tāpēc, ka Valsts valodas centrs dod ieteikumus, kā pareizāk, kā kvalitatīvāk veidot savu darbu," atzīst Guntars Līcis.

"Tā uzlabojam valodas kvalitāti drukātajā presē. Nerunājam par saturu, bet par valodas izmantošanu," norāda Guntars Līcis.

Dite Liepa norāda, ka valodas kļūdas parādās konkursam iesniegtajos izdevumos, bet kopumā vērtēts valodas daudzveidīgumu un kā tas atspoguļojas saturā. Viņu pārsteidzis dzīvesprieks rakstos, neskatoties uz to, ka dzīve var būt sūra. Rakstos atspoguļotais tēmu spektrs ir plašs un daudzveidīgs un tos caurvij lokālpatriotisms – būt piederīgam šai vietai un lepoties.