Ko vajadzētu zināt mežu īpašniekiem, kuru īpašumus šķērso elektrolīnijas? Raidījumā Kā labāk dzīvot runājam par meža uzturēšanu, darbību saskaņošanu, izcērtot kokus un krūmus, arī par drošības un dabas aizsardzības nosacījumiem. Raidījuma viesi: AS "Sadales tīkls" izpilddirektors Sandis Jansons un Latvijas Mežu īpašnieku biedrības valdes priekšsēdētājs Arnis Muižnieks.

Arnis Muižnieks atgādina, ka mežu īpašniekam jāievēro vairāki nosacījumi, ja viņa īpašumā atrodas elektrolīnijas. Viņam ir arī tiesības. Pirmām kārtām, īpašnieki ir jāinformē, pirms elektrolīnijās tiek veikti kādi darbi.

Ja tiek būvēta jauna trase, ar īpašnieku šī darbība ir jāsaskaņo un par to arī pienākas kompensācija.

Ja īpašumā plānots veikt elektrolīniju uzturēšanas darbus, arī īpašnieki ir laicīgi jāinformē. Ipašniekam ir tiesības prasīt, kas notiek ar nocirstajiem kokiem, ir tiesības noteikt, kā tie jāsagarina un kur jānovieto.

Sandis Jansons norāda, ka arī mazdārziņu īpašniekiem jārēķinās, ka elektrolīnijas aizsargjosla attiecas arī uz viņiem. Ja kādi ogulāji vai augļu koki ir iestādīti zem elektrolīnijas, tas būtu jāskaņo un jārūpējas, lai tā vainags netraucētu elektroapgādei.

Plašāka informācija pieejama internetā.