Vai pircēju maldināšana ir patērētāju tiesību pārkāpums un vai negodīga komercprakse un patērētāju maldināšana ir viens un tas pats? Kāda rīcība ir patērētāju maldināšana? Patērētājiem un viņu tiesību aizstāvjiem šajā jautājumā būs viens viedoklis, bet tirgzinības speciālistiem – cits. Abu pušu viedokļus uzklausām raidījumā Kā labāk dzīvot. Diskutē Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) Otrās patērētāju kolektīvo interešu uzraudzības daļas vadītājs Dainis Platacs un biznesa treneris Vīgants Lesausks.

"VIsiem komercprakses īstenotājiem ir būtiski to īstenot vismaz tādā līmenī, kā to prasa profesionālās rūpības prasības. Arī profesionālai rūpībai neatbilstoša komercprakse, pat ja tā ir patiesa, bet tiek īstenota tā, ka maldina vai varētu maldināt, ir uzskatāma par negodīgu," norāda Dainis Platacs.

Uzraudzības iestādes Latvijā komercprakses jomā ir divas: PTAC un Veselības inspekcija. Resursu nepietiek, lai visus neizkontrolētu, tāpēc ir noteikti prioritāri virzieni. 

"Ja PTAC ir vērsies pie uzņēmuma ar stāstu par negodīgu komercpraksi, tas nopietni," komentē Dainis Platacs.

Komercprakse ir jēdziens, kas raksturo pakalpojuma sniedzēja rīcību, sazinoties ar patērētājiem, veicot aktīvas darbības vai arī bezdarbību un ietekmējot patērētāja ekonomisko rīcību, liekot viņam izšķirties par vienu vai otru lēmumu saistībā ar darījumu. Kaut vai lēmumu ar kādas preces vai pakalpojuma izvēli, vai attiekšanos no kādas preces.

Komercprakse kā jēdziens raksturo plaša mēroga darbības un arī bezdarbību. Piemēram, informācijas noklusējums. Nepasakot kaut ko arī patērētāja ekonomiskā rīcība tiek negatīvi ietekmēta.

Komercprakse, kas negatīvi ietekmē un pat var negatīvi ietekmēt ir uzskatāma par negodīgu un ir aizliegta. Ir noteikta atbildība tiem, kas to īsteno. 

Negodīgas komercprakses aizlieguma likums aizsargā daudzu patērētāju tiesiskās intereses, tas vērsts uz to, ka negatīvas komercprakses tiek izskaustas no tirgus, lai lielā mērā neietekmētu patērētāju ekonomisko rīcību. 

Lai neveidojas tirgū prakse, kas negatīvi ietekmētu daudzu patērētāju ekonomisko rīcību.

Vīgants Lesausks atzīst, ka ir par godīgu komunikāciju ar klientiem, bet ikdienā saskaras ar situācijā, kad pie viņa nāk uzņēmēji un jautā, ko darīt, ja zins, ka visi konkurenti spēlē pēc vieniem noteikumiem, kas ir pelēkā zonā?

"Uzņēmējs strādā tirgū un tirgū ir konkurenti, un ir jānopelna. Ja visi tirgū spēlē pēc pelēkiem noteikumiem, viņus neviens nesoda un ļauj viņiem to darīt, arī pārējie ir spiesti darīt kā konkurenti, jo citādi zaudē konkurences cīņā. Viņi zaudē patērētāju un klientu. Mūsdienas, kad ir liels informācijas apjoms, ir grūti piesaistīt patērētāja uzmanību, tāpēc esi spiests darīt kā konkurenti, lai izdzīvotu. Parādās duālas situācija, ka uzņēmēji negrib, bet spiesti darīt, jo konkurenti tā dara," komentē Vīgants Lesausks.