Paliatīvā aprūpe ir starpdisciplināra, tai ir jāaptver pacientu, ģimeni un sabiedrību. Vai un kā Latvijā ir iespējams rūpēties par saviem tuvākajiem, nodrošinot katra cilvēka pamattiesības – dzīvi bez sāpēm un ciešanām, vairāk runājam raidījumā Kā labāk dzīvot. Diskutē Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta vadītāja Liene Cipule, Nacionālā veselības dienesta (NVD) Ambulatoro pakalpojumu nodaļas vadītāja Ieva Melišus, NVD Stacionāro pakalpojumu nodaļas vadītāja Lelde Ģiga un Sociālo darbinieku biedrības pārstāvis Viesturs Kleinbergs. Par paliatīvās aprūpes un sociālās aprūpes mājās pieejamību Latvijas reģionos stāsta Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācijas vadītāja Līga Kozlovska.

Ambulatoro paliatīvo pakalpojumu pieejamību skaidro NVD Ambulatoro pakalpojumu nodaļas vadītāja Ieva Melišus.

Informāciju par medicīniska rakstura paliatīvās aprūpes aspektiem menedžē un tālāk nodod ģimenes ārsts.  Viņš izvērtē pacientus, izvērtē viņu dzīves apstākļus un nepieciešamības gadījumā var izrakstīt nosūtījumu veselības aprūpei mājās. 

Galvenokārt tie ir pacienti, kam ir hroniskas saslimšanas, arī onkoloģiskas, un viņiem ir pārvietošanās traucējumu. 

Ja ir onkoloģisks pacients, kuram ir funkcionāli ierobežojumi, bet viņš spēj sevi aprūpēt pats, un viņa galvenā problēma ir sāpes, tad viņš šo terapiju var menedžēt pats.Ārsts var izrakstīt nosūtījumu pie paliatīvas aprūpes speciālista. No šī gada šāds pakalpojums ir valsts apmaksāts. 

Šādi speciālisti pieeja Rīgas Austrumu klīniskajā slimnīcā, arī Liepājas reģionālajā slimnīcā un Jēkabpilī. Daugavpils reģionālajā slimnīcā ir pieejams paliatīvās aprūpes kabinets, kurā ir pieejamas paliatīvās aprūpes iespējas, kur pacients, ja ģimenes ārstam  ir grūtības atsāpinošo terapiju nostabilizēs, vai viņam pietrūks kompensējamo zāļu kompetences, var nosūtīt pacientu atvieglināt ciešanas.

Pacienti, saņemot nosūtījumu veselības aprūpei mājās, vai viņu radinieki, vai tuvinieki vēršas attiecīgā ārstniecības iestādē. Kurā vietā pieejamas šādas ārstniecības iestādes, ir publicēts Nacionālā Veselības dienesta mājaslapā sadaļā Veselības aprūpes pakalpojumi. 

Var arī vērsties NVD, ja ir kādi problēmjautājumi.