Saimniekot laukos nav viegli, bet ir jauni cilvēki, kas izvēlas saistīt savu dzīvi ar lauksaimniecību. Šovasar raidījums Kā labāk dzīvot dosies pie Latvijas jaunajiem zemniekiem, lai pastāstītu par to, kā tad ir saimniekot laukos, kad dzīves ceļš vēl tikai tā īsti ir sācies. Šoreiz dodamies uz Latgali, kur viesojamies Kalupes pagasta zemnieku saimniecībā "Lazdiņi", kurā nu jau septiņus gadus saimnieko jaunais zemnieks Reinis Lazdāns. Par dzīvi un saimniekošanu Kalupē stāsta Reinis Lazdāns, viņa mamma Anastasija Lazdāne un Prodes pagasta zemnieku saimniecības "Salenāji" īpašnieks Kristaps Averjanovs.