Raidījuma skanēšanas laikā varat sazināties, zvanot uz tālruņa numuriem 67222888, 67225599, kā arī aicinām sūtīt Whatsapp ziņas uz numuru 25660440.


Kā veicināt sabiedrības saliedētību un cik svarīga ir iekļaujošas politikas nozīme, īpaši darba vietās, un ko var darīt darba devējs, lai katrs darbinieks justos piederīgs un iesaistīts, pētīsim raidījumā Kā labāk dzīvot. Sarunājas sociālantropoloģijas doktore un dažādības vadības eksperte Agnese Cimdiņa, eksperte dažādības vadības jautājumos Rasma Pīpiķe un Sabiedrības integrācijas fonda vadītāja Zaiga Pūce.

Rasma Pīpiķe atzīst, ka dažādības pieejas mūs kā sabiedrību var padarīt bagātāku. Viņa savās studijās fokusējas uz to, kā varam ne tikai labi un draudzīgi varam kopā visi dzīvot, bet kā ar dažādības vadības konceptu panākt, lai Latvijas ekonomika iegūst izrāvienu. Tas ir globālā līmenī, bet daudz kas ir darāms mikrolīmenī, norāda eksperte.

Zaiga Pūce norāda, ka dažādības vadības aspektā viena lieta, ko risināt, ir censties ekonomikas attīstībai piesaistīt ne tikai darba rokas no citām valstīm, bet arī Latvijas iedzīvotājus, kuri kādu iemeslu dēļ nav tik labi iekļāvušies darba tirgū līdz šim. Tajā pašā laikā viņa atzīst, ka bez imigrācijas neiztikt.

"Ja mēs skatāmies uz Latviju kā labklājīgu valsti un vēlamies, lai tā tāda būtu, tas vienmēr nāk komplektā arī ar imigrāciju, jo cilvēki vēlas dzīvot valstīs, kur viss ir  forši un rūpējas par iedzīvotājiem. Arī šajā aspektā jāsaprot, ka mūsu sabiedrības dažādība, gan etniskā, gan citāda noteikti palielināsies," norāda Zaiga Pūce.

Kā veiksmīgu piemēru Zaiga Pūce min izmaiņas Īrijā 30 gadu garumā.

Agnese Cimdiņa atzīst, ka roboti dažādību nevarēs vadīt.

"Šajos robotizācijas un digitalizācijas procesos redzam, cik ļoti pat iekļaušanās vārdā tie veicina diskrimināciju, veicina cilvēku izstumšanu un neiekļaušanu. Redzam, ka tehnoloģijas daudz biežāk cilvēkus izstumj un diskriminē, nevis iekļauj. Līdz ar to nodot dažādības vadības vai sabiedrības integrācijas procesu, vai uzņēmuma darbinieku integrācijas procesu tehnoloģiju rokās, tas visticamāk neveicinātu iekļaujošu sabiedrību," uzskata Agnese Cimdiņa.